Акции

Публічне акціонерне товариство «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» (надалі - Товариство), код ЄДРПОУ 00217426, місцезнаходження: 13300, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 79, повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів товариства (надалі-збори), які відбудуться 18 квітня 2018 року об 11:00 годині за адресою: 13300, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 79, у приміщені нового інженерного корпусу, 2-й поверх, зала засідань. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Час початку реєстрації акціонерів у загальних зборах – 10-00. Час закінчення реєстрації акціонерів у загальних зборах – 10-55 годин. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 12 квітня 2018.

Перелік питань, разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів та визначення термінів ії повноважень.

Подробнее  

2 Марта 2017

Публічне акціонерне товариство «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» (надалі - Товариство), код ЄДРПОУ 00217426, місцезнаходження: 13300, Житомирська обл., м.Бердичів, вул. Європейська, 79, повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів товариства (надалі-збори), які відбудуться 6 квітня 2017 року об 11:00 годині за адресою: 13300, Житомирська обл., м.Бердичів, вул. Європейська, 79, у приміщені нового інженерного корпусу, 2-й поверх, зала засідань.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Час початку реєстрації акціонерів у загальних зборах – 10-00. Час закінчення реєстрації акціонерів у загальних зборах – 10-55 годин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:   станом на 24 годину 31 березня 2017 року за три робочих дня до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів мати при собі документ-паспорт, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосування на чергових загальних зборів акціонерів, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства. Відсутність таких документів є підставою для відмови акціонеру в реєстрації.

Подробнее  

1 Марта 2017

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» (надалі - Товариство), код ЄДРПОУ 00217426, місцезнаходження: 13300, Житомирська обл., м.Бердичів, вул. Європейська, 79, повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів товариства (надалі-збори), які відбудуться 6 квітня 2017 року об 11:00 годині за адресою: 13300, Житомирська обл., м.Бердичів, вул. Європейська, 79, у приміщені нового інженерного корпусу, 2-й поверх, зала засідань.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Час початку реєстрації акціонерів у загальних зборах – 10-00. Час закінчення реєстрації акціонерів у загальних зборах – 10-55 годин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:   станом на 24 годину 31 березня 2017 року за три робочих дня до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів мати при собі документ-паспорт, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосування на чергових загальних зборів акціонерів, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства. Відсутність таких документів є підставою для відмови акціонеру в реєстрації.


Подробнее