Електрофільтри | БМЗ "Прогрес"
Понад 140 років досвіду
ISO 9001:2015
УкрСЕПРО ISO 9001
Опис

Наші фахівці виконують розрахунки та підбір електрофільтрів за сучасними методиками, ґрунтуючись на багаторічному досвіді розробки та експлуатації електрофільтрів БМЗ «Прогрес» на промислових підприємствах.
Концепція впровадження електрофільтрів базується на застосуванні оптимального типорозміру електрофільтра, виходячи з технічних вимог та габаритів майданчика з досягненням максимального ККД у заданих умовах.
Для забезпечення ефективної роботи електрофільтрів з метою підбору та встановлення систем газорозподілу фахівці компанії виконують розрахункове моделювання потоку газу та виконання налагоджувальних робіт потокорозподілу в рамках шеф-нагляду при реалізації проектів.
Переваги електрофільтрів БМЗ «Прогрес»:
• застосування широкопрофільних осаджувальних електродів з активною висотою до 18м;
• стійке ефективне уловлювання частинок, розміром менше 1 мкм;
• використання відпрацьованих програм роботи електрофільтра для різних умов і режимів експлуатації;
• висока надійність і довговічність вузлів електрофільтра;
• мінімальна витрата електроенергії та мінімальні експлуатаційні витрати;
• просте технічне обслуговування в терміни зупинки основного технологічного обладнання.
Компанія БМЗ «Прогрес» самостійно виготовляє внутрішнє механічне обладнання електрофільтрів горизонтального та вертикального типів, у тому числі осаджувальні та коронуючі електроди, системи струшування, газорозподіл тощо.
Електрофільтри БМЗ «Прогрес» комплектуються сучасними мотор-редукторами механізмів струшування осаджувальних та коронуючих електродів, агрегатами живлення, автоматичною системою контролю та керування електрофільтром.
До особливостей електрофільтрів БМЗ «Прогрес» належить:
• використання механічно пружних основ голчастих коронуючих електродів з низькою напругою запалення корони, а також оптимальними висотою та кроком голок;
• «напівжорстке» закріплення в електродах пружних стрічково-ігольчастих елементів, які забезпечують підвищену щільність струму корони і ступінь струшування;
• застосування широкосмугових пластинчастих осаджувальних елементів (типу «ЕТІ-640» або «S-350») з мінімальною часткою закритих і максимальною часткою відкритих площин електроосадження, оптимально обраної жорсткості та нерівномірності електричного поля корони;
• конфігурація «почергово-зміщеної» схеми розстановки коронуючих електродів щодо осаджувальних із збереженням рівновеликих розрядних проміжків, що забезпечить практично дворазове розширення області максимальної напруженості поля у напрямку ходу газу в кожному окремо взятому газовому проході і, відповідно, суттєве підвищення швидкості дрейфу дрібно-дисперсних .
Потрібна додаткова інформація?

Зв'язатися з нами